yumulmaq

yumulmaq
f. Öz-özünə qapanmaq; örtülmək. Mayilin gözləri ehmal-ehmal yumuldu. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • yumulma — «Yumulmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qırpılmaq — 1. məch. Kənarları, ucları, başları və s. kəsilmək, vurulmaq, qopardılmaq. 2. t siz. Tez açılıb yumulmaq, açılıbörtülmək. Gözləri qırpılmaq. – Bahadırın kirpikləri qırpıldı. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qırpınmaq — f. 1. Tez tez açılıb yumulmaq, açılıb örtülmək. Onun qonur gözlərini bürümüş uzun kirpikləri tez tez qırpınırdı. Ə. Vəl.. // Məc. mənada. Günəş qırpınanda açıldı hava; Dayandı ordular, durdu üz üzə. S. V.. 2. Utanmaq, çəkilmək, sıxılmaq. Bu qədər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qıyılmaq — f. Yığılmaq, yarı yumulmaq. Təbəssümdən onun gözləri qıyıldı. Ə. Ə.. Molla Qurbanəlinin xırda gözləri qıyıldı. P. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”